Kako ste zvedeli za nas?
 


GRADNJE, ADAPTACIJE IN VZDRŽEVANJE d.o.o
.

 

Podjetje "GRADIVA, gradnje, adaptacije in vzdrževanje d.o.o." je bilo ustanovljeno v letu 2000. Smo uspešno gradbeno podjetje na področju izvajalskega gradbenega inženiringa.
Glavna ponudba obsega izvajanje:
- rekonstrukcij,
- adaptacij,
- vzdrževalnih del,
- gradnje novih objektov,
- sanacijskih del.
Naša ponudba vključuje tudi izvajanje del gradbenega nadzora pri izvedbi zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov in druge inženirske storitve.
V vseh teh letih se je podjetje ukvarjalo z izvajalskim gradbenim inženiringom pretežno na poslovnih in stanovanjskih objektih po vsej Sloveniji. Za nami je uspešno realiziranih preko 200 različnih objektov. Na trgu večinoma nastopamo kot glavni izvajalec vseh gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Sodelujemo s preizkušenimi podizvajalci pod našim strokovnim vodstvom in nadzorom.