Kako ste zvedeli za nas?
 

Inženirske storitve

GRADNJE, ADAPTACIJE IN VZDRŽEVANJE d.o.o.

 

 

 

Inženirske storitve zajemajo:
- gradbeni nadzor pri gradnji zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1B,
- odgovorno vodenje del zahtevnih objektov,
- vodenje projektov - projektni menedžment,
- druge inženirske storitve.